LASKAVÁ ŠKOLIČKA

Průběh dne

od 7:00 do 9:00

9:15 

od 9:30 do 10:15 

od 10:30 do 11:45 

od 12:00 do 12:30 

od 12:30 do 14:00

14:30

od 15.00 do 16:30

příchod dětí

dopolední svačinka

ranní kruh, řízená činnost

pobyt venku (na hřišti nebo na průzkumu)

oběd

relaxace, spánek (dle potřeb dítěte)

odpolední svačinka

vyzvedávání dětí rodiči, volná hra uvnitř nebo na zahradě, podle ročního období