Provozní řád herny a venkovního hřiště

 

Rodiče s dětmi, kteří chtějí navštívit naši kavárnu s herničkou a venkovní hřiště KIDS POINT, jsou povinni se řídit platným provozním řádem.

Tento řád je platný od 1.9.2018

Provozní doba je pondělí-pátek a to vždy od 9:00 do 18:00 hod.
Soboty a neděle jsou vyhrazeny pro pořádání narozeninových oslav.

Vnitřní hernička a venkovní hřiště jsou v celém prostoru nekuřácké.
Provozovatel si vyhrazuje právo změny provozní doby, na tyto změny včas upozorní.

Aktuální znění provozního řádu je vždy vyvěšeno na viditelném místě v provozovně a k dispozici je rovněž i na webových stránkách.

Hlídání dětí si v kavárně a venkovním hřišti zajišťují rodiče sami nebo zletilý doprovod. Rodiče nebo zletilý doprovod si na dítě samo dohlíží a nesou za ně odpovědnost po celou dobu pobytu v KIDS POINTu. Prosíme doprovod, aby dohlížel na své dítě i tak, aby neubližovalo jiným dětem.

Ve vnitřní herničce a kavárně je zakázáno chodit ve venkovní obuvi, a to i době pořádání narozeninových oslav.

Do kavárny je přísně zakázáno nosit a vnášet předměty, látky, věci, které by mohly ohrozit život či zdraví osob, a to zejména dráždivých, chemických látek, pyrotechniky, zbraní, sirek, zapalovačů, drog, ostrých předmětů – jehel, špendlíků apod., ale také nevhodných hraček.

Rodiče a zákonní zástupci dětí odpovídají za škody, které dítě způsobí v době pobytu v kavárně a herně na zařízení či majetku nebo jinému dítěti či osobě, a to buď v případě úmyslného poškození, nebo v případě nedodržení provozního řádu. Rodiče či zákonní zástupci nesou odpovědnost v plné výši a zavazují se nahradit případnou škodu na hračkách, rozbitém zařízení nebo jiné osobě.

Rodiče jsou povinni před odchodem z kavárny a venkovního hřiště zajistit uvedení do původního stavu, zejména jsou povinni uklidit po svých dětech.
Jídlo a potraviny jsou povoleny konzumovat pouze v prostorách kavárny k tomu určených, tedy u stolů se židlemi, příp.krmící židličky, nikoliv v hracích částech herničky. Rovněž prosíme rodiče, aby po svých dětech místo zkontrolovali a uklidili.

Do kavárny a herny je přísný zákaz všem dětem a dospělým, u kterých momentálně probíhá akutní onemocnění infekčního charakteru, vč. rýmy, kašle, průjmu apod., dále také osobám pod vlivem alkoholu.

Z hygienických důvodů doporučujeme rodičům, aby dětem, které se učí chodit bez plen, při pobytu v koutku pleny nechávali a zabránili tím tak poškození a zašpinění hraček a vybavení kavárny a herny. Každý rodič je povinen doprovodit své dítě na WC a zde si po svém dítěti uklidit. Nočníky po každém použití dítěte umyjte v prostorách WC a nechejte v prostorách WC připravené pro další použití.

Natáčení a fotografování je povoleno pouze pro soukromé účely.

O celý prostor se pečlivě staráme, úklid celého prostoru provádíme denně, WC se denně dezinfikuje, hračky se čistí a kontrolují tak, aby bylo možné je používat funkční, čisté a k určenému účelu.

Vstup do herny je zpoplatněn dle aktuálního platného ceníku.

Kočárky ponechávejte v zádveří.

Za případné škody a ztráty či odcizení provozovatel kavárny neručí a nenese žádnou zodpovědnost.


Jsme velmi rádi, že rozumíte a respektujete pravidla kavárny a herny KIDS POINT.

Pro vaši i naši bezpečnost je potřeba tato pravidla dodržovat. Pokud máte jakýkoliv dotaz, prosíme, obraťte se na nás osobně, či e-mailem: kidspointporuba@gmail.com.

 

Provozní řád si také můžete stáhnout ve formátu pdf.