LASKAVÁ ŠKOLIČKA

Kolektiv dětí

Přijímáme děti od 3 do 6 let věku, mladší děti po osobní domluvě. 

Skupinka dětí bude věkově smíšená. Podle známého ruského psychologa se dítě nejlépe rozvíjí v kolektivu jiných dětí, které jsou různého věku. S touto myšlenkou souhlasíme a máme s ní v praxi velmi dobré zkušenosti.  Děti se učí od sebe navzájem, mladší vzhlížejí ke starším a starší se učí být laskaví a trpěliví k mladším.

Pomoci utvořit kolektiv dětí, ve kterém se budou všichni cítit bezpečně a svobodně ve svém projevu, a kde se bude současně budovat respekt k druhému, vnímání potřeb ostatních… To je jedním z našich hlavních cílů. Věříme, že vždy existuje řešení, které je vítězstvím pro všechny, děti jsou v nacházení těchto řešení mistři.