LASKAVÁ ŠKOLIČKA

Metody a formy pedagogického působení

Řízená činnost

V rámci ranních kruhů se budeme věnovat jak tělesnému cvičení, tak zpěvu, recitaci, rytmice, tanci, diskuzi na určité téma, budeme s dětmi v kruhu používat metodu Mluvícího předmětu, kdy každé dítě má prostor sdělit cokoli, co potřebuje, aniž by na něho někdo reagoval nebo ho přerušoval.
Jednou týdně se budeme věnovat Józe pro děti.
Nenutíme děti, aby se zapojovaly do aktivit, pokud sami nechtějí.

Volná hra

Volná hra je velmi důležitá pro rozvoj dětí, hra, do níž dospělí nezasahuje, nijak ji nekoordinuje. Děti nesou samy zodpovědnost za to, co vzniká, zkouší si figurovat v různých situacích a učí se v interakci s druhými.  Je to přirozený způsob učení. Naše úloha jako dospělých je být s nimi a zajistit jim bezpečné prostředí, ve kterém se mohou pohybovat, dodržovat zda dodržují pravidla bezpečnosti a být jim vzorem a inspirací.

Průzkum

Průzkum je činnost, která probíhá především v přírodě, ve městě nebo na jakémkoliv rozlehlém prostranství. Průzkum na rozdíl od procházky nemá cíl. Cílem průzkumu je prozkoumat okolí a naučit se nebo najít něco zajímavého, rozvinout hru, pozorovat prostředí, ve kterém jsme a komunikovat s ním. Zvuky, zvířata, rostliny, lidi, stromy, vítr… Průzkum je činnost, při které se rozvíjí tvořivé myšlení.

Tematické cykly

Každé roční období nese svá témata. Budeme se jim věnovat během diskusí s dětmi, během procházek a průzkumů, budeme tvořit z přírodnin, pečovat o rostliny, které si zasadíme. Podtémata, která budeme s dětmi probírat během těchto velkých cyklů, se budou obměňovat každý týden a informace o nich budou vždy viset na nástěnce.

Ekologická výchova

Jedním z našich nejzásadnějších cílů je budování živého vztahu s přírodou. To je možné pomocí prožitku. Chceme, aby děti pocítily Zemi, přírodu,  jako svůj domov, aby se učili o ně pečovat ne proto, že se to „má“ ale proto, že sami chtějí a vnímají to jako správné. Budeme se pravidelně vydávat na úklid okolí (uklízet odpadky budou tety a děti, jejichž rodiče dají výslovný souhlas), budeme jezdit do lesa. Budeme navštěvovat pravidelně stejná místa, tak aby je děti měly možnost sledovat v průběhu cyklu celého roku.